Experimentovanie

Experiment je praktické opatrenie, súbor opatrení alebo testov na zisťovanie javu alebo príčinnej inferencie medzi premennými priamou manipuláciou s hodnotami subjektov na nezávislej premennej a meraním zmien v hodnotách na závislej premennej.