Duševné vlastníctvo

Duševné vlastníctvo (IPR) sa týka vedomostí alebo tvorivých nápadov, ktoré majú komerčnú hodnotu a sú chrániteľné autorskými právami, patentmi, ochrannými známkami alebo zákonmi obchodného tajomstva pred napodobňovaním, porušovaním a riedením.

Zahŕňa obchodné značky, objavy, vzorce, vynálezy, znalosti, registrované dizajny, softvér a diela umeleckej, literárnej alebo hudobnej povahy.