Dizajnové myslenie

Dizajnové myslenie  je metodika zameraná na výsledok, ktorá sa používa na vytváranie lepších riešení pre zákazníkov.

Dizajnové myslenie uplatňuje uplatniteľné princípy dizajnu na inovačnú stratégiu a spôsoby práce.