Disruptívna (rušivá) inovácia

Disruptívna inovácia sa týka novej technológie, ktorá úplne mení spôsob, akým priemysel alebo trh funguje, a vytvára tak novú hodnotovú ponuku v nespornom trhovom priestore.