Desať druhov inovácií

Doblinových desať typov inovácií je rámec, ktorý poskytuje spôsob identifikácie nových príležitostí presahujúcich produkty a rozvoja životaschopných inovácií.

Kniha Desať druhov inovácií: Disciplína pri vytváraní prielomov je zavŕšením tridsaťročnej analýzy a výskumu.