Crowdsourcing

Crowdsourcing znamená zhromažďovanie informácií a nových nápadov pomocou externých sietí, zvyčajne prostredníctvom online kanálov.