Crowdsensing

niekedy tiež mobilný crowdsensing, je technika, pri ktorej veľká skupina jednotlivcov s mobilnými zariadeniami schopnými snímať a počítať (napríklad smartphony, tabletové počítače, nositeľné zariadenia) spoločne zdieľa údaje a získava informácie na meranie, mapovanie, analýzu, odhad alebo odvodiť (predpovedať) akékoľvek procesy spoločného záujmu.