Brainstorming

Brainstorming je technika, ktorá prichádza s novými nápadmi alebo kreatívnymi riešeniami konkrétneho problému alebo okolo konkrétnej témy.

Táto skupinová technika tvorivosti sa často používa na vybočenie z tradičných vzorcov myslenia.