Agilný

Označuje schopnosť robiť rýchle iterácie, rovnako ako sa rýchlo pohybovať a prispôsobovať zmenám. Zdôrazňuje dôležitosť častého prehodnocovania a testovania – Agilná metodika.