V INOVATO premieňame znalosti na nápady, ktoré meníme na inovácie a biznis

 

INOVATO

Spájame ľudí a nové technológie, aby sme zdieľali znalosti a inováciami zlepšovali svet. Veríme, že dôvera, rešpekt, profesionalita, sloboda, zmysel a radosť z práce nám pomáhajú dosahovať výnimočné výsledky.

Prečo sme vznikli?

Aby sme nestrácali čas hľadaním toho, čo už existuje, učili sa od najlepších a rýchlo premieňali nápady na prototypy a fungujúce riešenia.

Prečo to robíme? 

 • Inovácie sú základom dlhého života firmy a rozvoja spoločnosti
 • Inovácie nie sú prezentácie ani projekty na dotačné peniaze
 • V mnohých firmách a v spoločnosti sa o inováciách viac rozpráva ako sa reálne robí
 • V malých firmách niekedy chýbajú zdroje a znalosti na inovácie
 • Vo veľkých firmách niekedy chýba neformálny priestor na kreativitu a experimentovanie

 Ako to robíme? 

 1. Hľadáme príležitosti – svet zákazníkov, nové technológie a materiály, iné obory podnikania, príroda, problémy a nedostatky sveta
 2. Pripravíme inovačné zadanie
 3. Navrhneme riešenia
 4. Vytvoríme prototypy
 5. Testujeme prototypy biznis modelov
 6. Opravujeme to dovtedy, kým to nefunguje

S kým sa môžete stretnúť v našich tímoch?

Vedci a technologickí vizionári, praktici v oblasti nových technológií a materiálov, lídri z medzinárodných inovačných a vývojových tímov, špičkoví priemyselní dizajnéri, konštruktéri a technológovia, výrobní experti, odborníci na predaj, marketing a značky, poradcovia v oblasti patentovej a právnej ochrany a získania investičných zdrojov.

Čo robíme?

Nebaví nás robiť priemerné veci, ktoré nedávajú zmysel. Baví nás vymýšľať a realizovať výnimočné riešenie – od myšlienky až po výrobu a predaj. Naučíme vás ako sa to robí, dáme vám metodiku a systém, aby ste v tom mohli pokračovať vo svojej firme, zoznámime vás s výbornými ľuďmi a domov si donesiete riešenie, ktoré ocenia zákazníci.

Čo sme už robili?  

Rôzne veci – od potravín, cez domáce spotrebiče, zariadenia pre zdravotníctvo, chladiace systémy a vzduchotechniku, potraviny, bicykle, nábytok, stroje, linky a zariadenia, poľnohospodárske a stavebné stroje, počítačové aplikácie a automatizačnú techniku. Niekoľko našich projektov nájdete v časti Projekty

 Ako pracujeme?

Kombinujeme rýchle a efektívne agilné postupy (Design Sprint, Design Thinking, Scrum), ale aj overené metodiky pre technické inovácie (WOIS, Systematic Innovations, IDEO).

Aké projekty riešime?

 • Ochutnávka inovácií – jednodenný workshop o inováciách
 • Týždenný workshop Design Sprint – od problému k prvému prototypu riešenia
 • Trojmesačný kurz a projekt Design Thinking – pochopenie zákazníka, definovanie problému, návrhy riešení, prototypy a ich testovanie so zákazníkom
 • 6 – 12 mesačný projekt v spoločnom tíme INOVATO (definovanie problému, analýza zákazníkov, konkurentov a príležitostí, definovanie podnikateľského modelu a výnimočnej hodnotovej ponuky, návrhy riešení, priemyselný dizajn, konštrukcia a technológia, vyrobenie a testovanie prototypu, vytvorenie značky, testovanie trhu a príprava marketingovej a obchodnej stratégie, príprava výroby, distribúcie a servisu.

Pravidlá siete INOVATO

 • Otvorenosť – dávame, dostávame a zdieľame
 • Férovosť – nezneužívame sieť pre vlastné záujmy
 • Zodpovednosť – sme zodpovední jeden k druhému, plníme sľuby
 • Dôvera a dôveryhodnosť medzi členmi – osobné integrita, profesionalita a výnimočnosť vo svojom odbore
 • Rozvíjame iba projekty, ktoré prospievajú ľuďom, prírode a kvalite života
 • Všetko más svoju hodnotu, nič nie je zadarmo – spoločne zdieľame náklady na aktivity siete, platíme si za vzájomné služby a práce
 • Zdieľanie – znalostí, skúseností, zdrojov, informácií
 • Každý člen siete (pozorovateľ, aktívny člen, člen vedenia) INOVATO pracuje tak, aby jej prospieval
 • Nový člen musí mať doporučenie aspoň troch existujúcich členov
 • Pri porušení pravidiel je člen siete na návrh člena a po schválení vedenia siete vylúčený
 • Vedenie siete je zložené z 3 zakladateľov a 2 volených členov siete
 • Aktívni členovia siete si v nej môžu definovať a riadiť svoje vlastné projekty
 • Sieť INOVATO rešpektuje rôzne názory a prístupy k práci, je slobodná, pomáha ľuďom objavovať a využívať to, v čom sú najlepší a rozvíja spoluprácu a synergiu

Pravidlá externej spolupráce

 • Spoločné definovanie problému a pridanej hodnoty
 • Analýza prístupov k riešeniu a návrh spoločného projektu
 • Zostavenie tímu
 • Riešenie projektu s pravidelným reportingom
 • Výstupom každého projektu sú tri benefity – vlastné riešenie, dokumentovaná metodika inovačného projektu a nové znalosti členov tímu

Systém práce v INOVATO

Design Thinking

WOIS

Design Sprint

Experti a firmy

Sieť overených odborníkov a firiem v dizajne, vývoji, konštrukcii, technológii a výrobe.

IPA Slovakia s.r.o.

Inovačná a konzultačná spoločnosť, ktorá začala v priemyselnom inžinierstve a v posledných rokoch sa jej expertíza posúva aj smerom k službám a potrebám malých a stredných firiem. Zaoberá sa projektami v oblasti kontinuálneho zlepšovania, strategických inovácií, optimalizácie procesov a vzdelávania. Na základe svojich dlhoročných skúsenosti a praxe dokáže vytvárať pre firmy praktické riešenia s merateľnými výsledkami.

ŠVEC a SPOL s.r.o.

Slovenská firma pôsobiaca v biznise už od roku 1993. Zameriava sa na strojársku výrobu, konštrukciu, vývoj a servis. Vlastní takmer všetky technológie na výrobu nástrojov a súčiastok z plechu a obrábanie veľkých zvarencov. Vyrába nástroje, súčiastky a zostavy, zvarence a jednoúčelové zariadenia na balenie a čistenie. Realizuje vlastný vývoj ultrazvuku a písacích strojov pre nevidiacich. Firma má za sebou niekoľko startup skúseností ešte z čias keď slovo startup nebolo tak moderné ako je dnes. Radosťou pre firmu vždy bola spolupráca s externými partnermi, univerzitami a študentmi.

Tím INOVATO​

Peter Ballon​
Koordinácia a projekty​

Ján Košturiak​​
Sieťovanie a projekty​

Zuzana Masárová
Marketing a komunikácia​​

Norberth Brath
Rozvoj a projekty