Jano Košturiak urobil zaujímavý rozhovor s profesorom Vladimírom Šuchom, ktorý bol riaditeľom JRC v Bruseli a dôverne pozná inovačné ekosystémy v Európe. Oblasti, ktorým sa v tomto rozhovore venovali sú:

  • trendy, ktoré menia Európu, svet a Slovensko,
  • budovanie inovačných ekosystémov
  • čo sa na Slovensku môžeme naučiť od krajín, ktoré nás v inováciách predbehli
  • vnímanie inovátorov na Slovensku.

Nižšie si môžete pozrieť celý rozhovor:

INOVATO