Project Description

Názov projektu:

Inovácie vo firme LINET

Realizátor projektu:

IPA Slovakia s.r.o., pod vedením Jána Košturiaka

Zákazník:

LINET (Vývoj a výroba nemocničných lôžok)

Obdobie realizácie:

2007

Dĺžka realizácie:

10 mesiacov

Zadanie projektu:

Dlhodobá spolupráca v oblasti inovácií produktov, služieb a výrobného systému

Riešenie projektu:

Analýza trhov, zákazníkov, procesov zákazníkov, funkčná a nákladová analýza produktov, zvyšovanie produktivity a flexibility vývoja a výroby

Výsledky:

Obrovský rast firmy Linet a jej globálne rozšírenie

Príbeh projektu vo  firme Linet