• Akú máš pozíciu v tvojej firme?
Co-founder OMS IS
  • Ak by si mal v skratke zhrnúť tvoj profesný život, čo by si zdôraznil?
Narodený 11/08/1965 v Skalici, ZŠ a Gymnázium Senica, potom Prírodovedecká fakulta UK 1983 – 1988, v roku 1994 som založil OMS – výrobca svietidiel, od r. 2013 Smart technológie, od roku 2016 OMS Intelligent Solution – Digitálne technológie
  • Čo si najviac ceníš z toho, čo si doteraz dosiahol?
Úspechy v digitalizácii
  • Čo sú tvoje silné stránky?
Pracovitosť
  • Ako vidíš svoj prínos do INOVATO?
Pomôct monitorovať a definovať globálne trendy a nastaviť ich ako výzvy pre inovácie SR
  • Referencie:

Smart City San Diego