• Akú máš pozíciu v tvojej firme?
Generálny riaditeľ pobočky
  • Ak by si mal v skratke zhrnúť tvoj profesný život, čo by si zdôraznil?
V spoločnosti Hewlett Packard Slovensko som za 16 rokov prešiel od technických rolí, cez projektové riadenie, riadenie službovej divízie, riadenie pobočky Slovensko po riadenie klastra troch krajín s plnou zodpovednosťou za obchodné výsledky spoločnosti. Moja primárna expertíza sú informačné technológie, inovácie, leadership a manažment v prostredí nadnárodných korporácií.
  • Čo si najviac ceníš z toho, čo si doteraz dosiahol?
Diverzifikácia podnikania slovenskej pobočky HPE smerom ku konzultačným službám v oblasti IT. Zostavenie a vedenie špičkového tímu špičkových ľudí, nadšených profesionálov na slovenskej pobočke HPE.
  • Čo sú tvoje silné stránky?
Strategické myslenie, inovatívnosť, široká znalosť informačných technológií a ich potenciálu do budúcnosti.
  • Ako vidíš svoj prínos do INOVATO?
Skúsenosť s veľkými IT projektami a starostlivosťou o zákazníkov v najväčších organizáciách na Slovensku, skúsenosť s transformáciou spoločností, profesionálny network, prehľad o najaktuálnejších trendoch v IT.