• Akú máš pozíciu v tvojej firme?
Konateľ
  • Ak by si mal v skratke zhrnúť tvoj profesný život, čo by si zdôraznil?
Vzdelanie.: 1981 SPŠ Trnava, odbor jadrová elektronika, 1986 SVŠT Bratislava, Elektrotechnická fakulta, odbor pohony a výkonová elektronika, ďalšie vzdelanie v odbore softvérového inžinierstva a IT technológií, licencia komerčného pilota letúne CPL(A). Pracovné skúsenosti.: 1986 SSE Žilina, riaditeľstvo, referát NN, 1987 VUVT Žilina, samostatný vývojový pracovník, 1990 CONTAL Žilina, vývoj informačných systémov, 1991IPEA s.r.o. Žilina, 1993 založenie spoločnosti IPESOFT s.r.o., zakladateľ, spolumajiteľ, Projekty: 1997 ASRVP ENO, 1999 MES Skloplast (Johns Manville Slovakia) Trnava, 2002-2006 ROVE – Riadenie Obchodu a Výroby Elektriny pre Slovenské Elektrárne, a. s., 2003 Dispečerský systém riadenia tranzitnej plynovodnej sústavy SR, SPP (Eustream, a.s.), 2003–2006. IPESOFT dosiahol popredné umiestnenia v rebríčkoch Deloitte Technology Fast 50 Central Europe a Technology Fast 500 EMEA, 2011 IPESOFT REMS ocenený IT PROJEKT roka 2010 Slovenskej republiky. V rokoch 2006-2007-2008 finalista súťaže EY Podnikateľ roka. konateľ IPESOFT s.r.o. (www.ipesoft.com), dodávateľ inovatívnych IT riešení pre pre oblasť priemyslu, energetiky a dopravy s medzinárodnou pôsobnosťou.
  • Čo si najviac ceníš z toho, čo si doteraz dosiahol?
Stál som pri zrode, definoval odborné smerovanie do oblasti systémov reálneho času a 20 rokov viedol spoločnosť IPESOFT. Vo svojej oblasti sme sa stali expertmi a stále máme sny ísť ešte ďalej.
  • Čo sú tvoje silné stránky?
Expertná znalosť oblastí ICT, systémy reálneho času a skúsenosti s aplikáciami v oblastiach Energetika, Doprava, Priemysel.
  • Ako vidíš svoj prínos do INOVATO?