• Akú máš pozíciu v tvojej firme?
Konateľ ŠVEC GROUP
  • Ak by si mal v skratke zhrnúť tvoj profesný život, čo by si zdôraznil?
Začal som podnikať už v roku 1989 ako živnostník, aby som si ako mladý finančne prilepšil. V tom čase som robil protikoróznu ochranu dutín karosérií. Neskôr, keď som sa v práci naučil kresliť nástroje, som si zase popri zamestnaní založil firmu na konštrukciu a výrobu nástrojov. V roku 1993 bola možnosť prenajať si v štátnom podniku Tesla Vráble nástrojáreň s priestormi a strojmi. Začínali sme 1. marca 1993 piati spoločníci a 14 zamestnancov. Do konca roka už mala firma 47 ľudí. Neskôr sme si už dovolili aj prvý lízing. V roku 1995 sa nám podarilo formou kupónovej privatizácie ovládnuť podnik Tesla Vráble, ktorý bol zadlžený a pod správou veriteľov. Zobrali sme si „na krk“ ďalších 300 zamestnancov v podniku s veľmi slabým výrobným programom. Postupne sme fabriku začali oživovať. Už v tom čase sme fabriku „rozkúskovali“ na životaschopné úseky, ponúkali sme služby jednotlivo a snažili sa tak vo veľkej fabrike prežiť. Za to, čo sme zarobili sme postupne odkupovali priestory, stroje a pozemky. Začali sme s nástrojárňou, neskôr pribudlo lisovanie, potom malosériová výroba plechových dielov vyrábaných na univerzálnych strojoch, laser, vysekávačka a ohraňovák. Potom pribudli nerezové výrobky a zvárané konštrukcie. Z bývalého podniku sme prebrali a rozvinuli aj ultrazvukové umývacie vane.
  • Čo si najviac ceníš z toho, čo si doteraz dosiahol?
Budovanie a rozvoj firmy, rozvoj spolupracovníkov, prekonávanie prekážok
  • Čo sú tvoje silné stránky?
Odvaha, stále vzdelávanie, prekonávanie prekážok, chuť podnikať
  • Ako vidíš svoj prínos do INOVATO?
Chcem INOVATO posúvať vpred a robiť zaujímavé produkty, ktoré majú zmysel