• Akú máš pozíciu v tvojej firme?
Business Director
  • Ak by si mal v skratke zhrnúť tvoj profesný život, čo by si zdôraznil?
Vyštudoval som financie a potom som strávil 3 roky budovaním biznisu v Číne. Môj prístup je postavený na lídershipe, agilných metódach a disruptívnych inováciách. Som aj súčasťou medzinárodného vedeckého tímu, ktorý sa zaoberá revolúciou kľúčových komponentov pre dátovú infraštruktúru. Mojou vášňou je prinášanie medzinárodnej skúsenosti do regiónov na Slovensku a aktivity pre pozitívnu zmenu v spoločnosti.
  • Čo si najviac ceníš z toho, čo si doteraz dosiahol?

Expanzia na zahraničné trhy, hlavne v Severnej Amerike, Škandinávii a Číne.

  • Čo sú tvoje silné stránky?
Medzinárodný biznis development, disruptívny inovačný prístup a agilný manažment.
  • Ako vidíš svoj prínos do INOVATO?
Chcem do INOVATO priniesť všetky moje silné stránky a rozvíjať ho.