• Akú máš pozíciu v tvojej firme?
Zakladateľ, predseda predstavenstva
  • Ak by si mal v skratke zhrnúť tvoj profesný život, čo by si zdôraznil?
Absolvent Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov na Žilinskej univerzite. Prvé podnikateľské a manažérske aktivity som vyvíjal už v počas štúdia na vysokej škole, neskôr som pomáhal pri riadení a obchodnej činnosti otcovej spoločnosti na výrobu masívneho nábytku, kde som, okrem iného, vycítil potenciál strojárskej výroby a návrhu vlastných výrobkov. Na zelenej lúke som založil spoločnosť na návrh a výrobu výrobkov pre fyzickú bezpečnost osôb, hotovosti, či dokumentov, archívnu techniku a trezorovú techniku. Za 27 rokov činnosti sa spoločnosť vybudovala na uznávaného výrobcu skladovej, archívnej a logistickej automatizácie, automatických parkovacích systémov, ale aj významného kooperačného partnera pre nadnárodné spoločnosti. Okrem práce sa naplno venujem svojej rodine, ale aj podpore lokálnych športových klubov, škôl a celospoločenských projektov.
  • Čo si najviac ceníš z toho, čo si doteraz dosiahol?
Stabilná, zdravo rastúca spoločnosť, silný a tvorivý tím kolegov, inovatívne produkty, množtvo úspešných projektov, ktoré uľahčujú a zefektívňujú prácu a perspektívne portfólio vlastných výrobkov
  • Čo sú tvoje silné stránky?
Tvorivosť, strategické myslenie, predvídavosť, práca s ľuďmi a v kolektíve, technické myslenie
  • Ako vidíš svoj prínos do INOVATO?
Dlhoročné skúsenosti s vedením spoločnosti a veľkého kolektívu, dlhoročné skúsenosti s vývojom vlastných výrobkov, znalostná a vedomostná základňa, orientácia na Slovenskom trhu, vývojové, konštrukčné a výrobné kapacity