Pripravujeme pre Vás na rok 2021 školu marketingu a obchodu INOVATO

 

Predbežný termín: 

Január – Jún 2021 (6 stretnutí)

 

Predbežný program:

  • Analýza trhu, zákazníkov, procesu a správania zákazníka a psychológia spotrebiteľa
  • Komunikácia so zákazníkmi, marketing a reklama
  • Psychológia v marketingu
  • Budovanie značky
  • Obchodný proces, analýza nákupného procesu u zákazníka
  • Nástroje digitálneho marketingu
  • Obchod a komunikácia
  • Meranie výkonnosti
  • Príprava vlastného obchodno – marketingového plánu

 

Lektori:

Simona Kubán, Ladislav Gabčo, Dušan Nemčko, Milan Čanky, Marián Dufala, Simona Mištíková, Andrej Kičura

 

Rozsah:

Rozsah 6 dní s možnosťou následného individuálneho poradenstva priamo vo firme

 

Predpokladaná cena:

1790,- EUR/účastník

 

Tím INOVATO