Nahrávam Udalosti

Školenie je presunuté kvôli aktuálnej situácii – nový termín oznámime v najbližšej dobe

Dátum: 16.-17. apríla 2020 

Čas konania: 9:00 – 17:00

Miesto konania: INOVATO, Staničná 502, Vráble (areál ŠVEC GROUP)

Program – témy:

1. deň
Kontrola kvality v protikoróznej ochrane

     • Príprava povrchu – čistota (zasolenie, prachové častice) a drsnosť (komparátory,
        drsnomery, parametre drsnosti) podkladu pred aplikáciou, povrchové napätie
     • Hrúbka náteru – hrúbka mokrého náteru, hrúbka suchého náteru, deštruktívne a
        nedeštruktívne testovanie, štatistické vyhodnotenie meraní, práca so softwarom
     • Priľnavosť povlaku – mriežková skúška, krížový rez, odtrhomery, vyhodnotenie odtrhovej
        skúšky
     • Porozita povlaku – porozimetre nízkonapäťové a vysokonapäťové
     • Hodnotenie klimatických podmienok – parametre pre hodnotenie klimatických podmienok
        so zameraním na špecifiká pri aplikácii

2. deň
Vady náterov v protikoróznej ochrane (8 hodín)

     • Vady náterov – funkčné aj kozmetické (odlupovanie, praskanie, strata priľnavosti,
        pľuzgiere, krátery, nečistoty v nátere, pomarančovitosť, mäkký náter, kriedovatenie, a pod)
     • Vady na oceľovom povrchu
     • Príčiny vzniku jednotlivých vád náterov
     • Prevencia vád náterov
     • Spôsoby opráv jednotlivých vád

Expert:

Ing. Pavel Medvec

FROSIO Inspector Level 3, ktorý má dlhoročné skúsenosti v tejto oblasti

Prihlasovanie: Dostupné do 9. apríla 2020