InovaMeet, 19.5.2021

Stretnite sa s odborníkmi a prediskutujte svoj nápad (Online)

Chcem byť pri tom!

Prečo sa zúčastniť workshopu?

 • Chcem sa stretnúť s odborníkmi na inovácie a inovačné projekty, ktorí realizovali inovácie v špičkových firmách (Fraunhofer IPA Stuttgart, Linet, OMS Lighting, ŠVEC GROUP, Embraco, Tatra, Danfoss, Continental, Ikea, Swedwood, Mercedes, Volkswagen a iných)

 • Chcem sa dozvedieť novinky o financovaní inovácií od odborníkov, ktorí majú od roku 2004 schválených 220 projektov za 440 mil. Eur

 • Chcem diskutovať o svojom nápade a získať nestranný pohľad

 • Chcem sa prepájať s inovátormi a učiť sa od nich

 • Zvažujem investora alebo partnera pre svoj nápad

 • Premýšľam nad patentovou ochranou môjho diela

 • Zaujímam sa o to, čo robí INOVATO a ako funguje

 • Hľadám partnerstvá a spoluprácu

Chcem sa pridať!

Stretnite sa s odborníkmi so skúsenosťami z inovácií a inovačných projektov a prediskutujte svoj inovačný nápad.

KDE?

Online
Prostredníctvom MS TEAMS

KEDY?

19.5.2021
13:00-17:00

CENA?

35€
Cena vstupného zahŕňa on-line prístup po dobu 30 dní od spustenia, v prípade významných prekážok možnosť odpustenia poplatku

Program prednášok / 13:00 – 15:00

 • Ján Košturiak (Prezident INOVATO)
  Ako premeniť myšlienku na riešenie

 • Ivan Filus (BIC Bratislava)
  Krátky prehľad možností financovania inovačných nápadov: grant, investor alebo úver?

 • Vladislav Novák (EOS Innovazioni)
  Financovanie inovácií cez štrukturálne fondy na Slovensku

 • Jaroslav Noskovič (Centrum vedecko-technických informácií SR – CVTISR)
  Možnosti pomoci zo strany CVTISR pri patentovej ochrane nápadu

 • Tomáš Varadínek (SIEA)
  Čo sú inovačné poukážky a ako mi môžu pomôcť nakopnúť rozbeh inovácie?

 • Prestávka na kávu

Program workshopu / 15:15 – 17:00

 • Riadená diskusia o potenciálnych nápadoch s predstaviteľmi INOVATO /Ján Košturiak, Peter Ballon, Jozef Bujnovský

 • Spoločná diskusia a záver

 • Moderuje / Peter Ballon, INOVATO

Registrácia