DFMA - Znižovanie produktových nákladov

Ako hľadať úspory na svojich produktoch

Kde?

INOVATO, Vráble

Kedy?

25.-26. júna 2019

Cena?

290 Eur bez DPH

Prečo prísť na školenie?

 • Zaujíma vás ako dosahovať úspory na existujúcich produktoch?
 • Ako zvyšovať kompetencie technológov, konštruktérov a výroby cez metodiku DFMA?
 • Ako vytvoriť spoločný jazyk na komunikáciu ohľadom zlepšení?
 • Toto školenie poskytne účastníkom prehľad DFMA techník, ktoré vedú k minimalizácií produktových nákladov počas dizajnu a návrhu procesov.
 • Účastníci si vyskúšajú aplikáciu DFMA na praktickom príklade z reálnej výroby.

Program stretnutia

 • Rozdielne a spoločné prvky medzi dizajnom pre výrobu a montáž
 • Vplyv výrobkového dizajnu na kľúčové ukazovatele
 • Základné kritéria pre minimalizáciu počtu dielov
 • Kvantitatívna analýza efektívnosti dizajnu
 • Kritické prvky dizajnu pre ľahkú montáž
 • Dôležitosť zaradenia výrobných inžinierov do DFMA analýzy
 • Praktické precvičenie na príkladoch

Cieľová skupina

 • Manažéri a zamestnanci inžinieringu a technológie
 • Manažéri a zamestnanci priemyselného výskumu a vývoja
 • Manažéri a zamestnanci konštrukcie
 • Špecialisti na zlepšovanie a rozvoj technických pozícií

Cena

290 Eur bez DPH/účastník
Počet miest je limitovaný kapacitou sály.
V cene je zahrnutý obed a občerstvenie.

Školiteľ

Ján Ťapušík

Zameriava sa na predvýrobné etapy v strojárskych firmách, realizuje tréningy zamerané na minimalizáciu produktových nákladov v čase návrhu a vývoja výrobku, rýchlu a efektívnu implementáciu nových výrobkov, ako aj projektové riadenie. Dlhodobo zastáva pozíciu manažéra inžinieringu a projektového manažmentu vo viacerých nadnárodných spoločnostiach.

Prihláška na seminár

Prihlásiť sa je možné do 20. 6. 2019