Chalani z WorkSys pripravili vydanie časopisu D!Industry s kopou zaujímavých článkov, napríklad o budovaní úšpešného digitálneho ekosystému v priemysle. Viac informácií nájdete dolu: