Vzhľadom na prebiehajúce opatrenia súvisiace s ochorením covid-19 sme boli nútení dočasne pozastaviť všetky naše akcie. Bližšie informácie uvedieme po odvolaní ochranných opatrení.