TÍM

Tím INOVATO

Peter Ballon

Koordinácia projektov

Eliška Švecová

Marketing a komunikácia

Miloš Olejár

Financie

Partneri a odborní garanti

prof. Ján Košturiak

IPA Slovakia

Autor fotografie Boris Németh, .týždeň

prof. Jiří Marek

Ústav výrobných strojov, systémov a robotiky VUT Brno

Andrej Bielik

STIMBA

Marcel Rypák

IPA Slovakia

Ľubomír Švec

ŠVEC a SPOL

Close Menu